EKHBRD011ADY1 / ERSQ011AAY1 EKHBRD014ADY1 / ERSQ014AAY1 EKHBRD016ADY1 / ERSQ016AAY1
Šildymo galingumas Nom. kW 11.3 (1), 11.0 (2), 11.2 (3) 14.5 (1), 14.0 (2), 14.4 (3) 16.0 (1), 16.0 (2), 16.0 (3)
Tiekiamas galingumas Šildymas Nom. kW 3.87 (1), 4.40 (2), 2.67 (3) 5.09 (1), 5.65 (2), 3.87 (3) 5.86 (1), 6.65 (2), 4.31 (3)
COP 2.92 (1), 2.50 (2), 4.20 (3) 2.85 (1), 2.48 (2), 3.72 (3) 2.73 (1), 2.41 (2), 3.72 (3)
Bendra Teikėjo / gamintojo informacija Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Pavadinimas arba prekybinis ženklas   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Produkto aprašymas Oro ir vandens šiluminis siurblys   Taip Taip Taip
    Sūrimo ir vandens šiluminis siurblys   Ne Ne Ne
    Šiluminio siurblio kombinacinis šildytuvas   Ne Ne Ne
    Žemos temperatūros šiluminis siurblys   Ne Ne Ne
    Integruotas papildomas šildytuvas   Ne Ne Ne
    Vandens-vandens šiluminis siurblys   Ne Ne Ne
  LW(A) garso galios lygis (pagal EN14825) Vidaus dB(A) 43.0 45.0 46.0
LW(A) garso galios lygis (pagal EN14825) Lauko dB(A) 68.0 69.0 71.0
Triukšmo sąlyga – „Ecodesign“ ir energijos žymeklis Garso galia šildymo režimu, išmatuota pagal EN12102, esant EN14825 sąlygoms Garso galia šildymo režimu, išmatuota pagal EN12102, esant EN14825 sąlygoms Garso galia šildymo režimu, išmatuota pagal EN12102, esant EN14825 sąlygoms
Bendrasis erdvės šildymas Oro ir vandens įrenginys Nominalusis oro rautas (lauko) m³/h 6,360 6,360 6,360
  Kitas Pajėgumo valdymas   Inverterinis Inverterinis Inverterinis
    Cdh (degradacinis šildymas) kW   1.00 1.00 1.00
    Pck (karterio šildytuvo režimas) kW 0.095 0.095 0.095
    Poff (išjungimo režimas) kW 0.083 0.083 0.083
    Psb (budėjimo režimas) kW 0.083 0.083 0.083
    Pto (termostatas išjungtas) kW 0.083 0.083 0.083
  Integruotas papildomas šildytuvas NOx emisija mg/kWh 0.00 0.00 0.00
Erdvinis šildymas Vid. klimato vandens išleidimo anga 55°C Bendrai SCOP   2.65 2.66 2.61
      Energijos suvartojimas per metus kWh 7,890 10,300 12,000
      Ƞs (sezoninio erdvinio šildymo efektyvumas) % 103 104 102
      P (vert.), kai -10 °C kW 11.0 14.0 16.0
      QHE metinės energ. sąnaudos (GCV) Gj 28.4 37.0 43.1
      Sezoninio erdvinio šildymo ef. klasė   A+ A+ A+
    A sąlyga (–7 °CDB / –8 °CWB) Cdh (nykstamasis šildymas)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.03 2.00 2.07
      Pdh kW 9.10 11.1 11.9
      PERd % 81.2 80.0 82.8
    B sąlyga (2 °CDB / 1 °CWB) Cdh (nykstamasis šildymas)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.90 2.84 2.77
      Pdh kW 5.90 7.50 8.60
      PERd % 116 114 111
    C sąlyga (7 °CDB / 6 °CWB) Cdh (nykstamasis šildymas)   0.900 1.00 1.00
      COPd   3.90 3.90 3.90
      Pdh kW 5.40 5.40 5.40
      PERd % 156 156 156
    D sąlyga (12 °CDB / 11 °CWB) Cdh (nykstamasis šildymas)   0.900 0.900 0.900
      COPd   2.89 2.89 2.89
      Pdh kW 3.10 3.10 3.10
      PERd % 116 116 116
    Tol (temperatūros darbinis limitas) COPd   1.82 1.87 1.91
      Pdh kW 9.20 11.0 11.6
      PERd % 72.8 74.8 76.4
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0
    Papildoma nom. šilumos galia Psup (kai Tdesign -10 °C) kW 1.80 3.00 4.40
    Tbiv (bivalentinė temperatūra) COPd   2.12 2.11 2.09
      Pdh kW 9.10 11.2 12.2
      Tbiv °C -6.00 -5.00 -5.00
  Vandens temp. esant šaltam klimatui 55°C Bendrai Energijos suvartojimas per metus kWh 10,200 12,700 13,600
      Ƞs (sezoninio erdvinio šildymo efektyvumas) % 95.0 94.0 93.0
      P (vert.), kai -22°C kW 10.5 12.9 13.7
      QHE metinės energ. sąnaudos (GCV) Gj 36.6 45.6 48.9
  Vandens temp. esant šiltam klimatui 55 °C Bendrai Energijos suvartojimas per metus kWh 3,970 4,980 5,640
      Ƞs (sezoninio erdvinio šildymo efektyvumas) % 103 107 107
      P (vert.), kai 2°C kW 9.50 12.0 13.4
      QHE metinės energ. sąnaudos (GCV) Gj 14.3 17.9 20.3
  Vid. klimato vandens išleidimo anga 35 °C Bendrai SCOP   2.70 2.81 2.88
      Energijos suvartojimas per metus kWh 7,740 9,590 10,800
      Ƞs (sezoninio erdvinio šildymo efektyvumas) % 105 110 112
      P (vert.), kai -10 °C kW 11.0 14.0 16.0
      QHE metinės energ. sąnaudos (GCV) Gj 27.9 34.5 38.8
      Sezoninio erdvinio šildymo ef. klasė   C B B
    A sąlyga (–7 °CDB / –8 °CWB) COPd   2.17 2.46 2.45
      Pdh kW 9.47 11.5 12.4
      PERd % 86.8 98.4 98.0
    B sąlyga (2 °CDB / 1 °CWB) Cdh (nykstamasis šildymas)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.83 2.82 2.94
      Pdh kW 6.60 7.54 8.62
      PERd % 113 113 118
    C sąlyga (7 °CDB / 6 °CWB) Cdh (nykstamasis šildymas)   1.00 1.00 1.00
      COPd   3.84 3.84 3.84
      Pdh kW 8.03 8.03 8.03
      PERd % 154 154 154
    D sąlyga (12 °CDB / 11 °CWB) Cdh (nykstamasis šildymas)   1.00 1.00 1.00
      COPd   4.29 4.29 4.29
      Pdh kW 8.05 8.05 8.05
      PERd % 172 172 172
    Tol (temperatūros darbinis limitas) COPd   2.07 2.39 2.38
      Pdh kW 9.58 11.4 12.0
      PERd % 82.8 95.6 95.2
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (bivalentinė temperatūra) COPd   2.17 2.54 2.52
      Pdh kW 9.47 11.5 12.6
      PERd % 86.8 102 101
      Tbiv °C -7.00 -5.00 -5.00
    Papildoma nom. šilumos galia Psup (kai Tdesign -10 °C) kW 1.42 2.59 3.99
  Vandens temp. esant šaltam klimatui 35°C Bendrai Energijos suvartojimas per metus kWh 10,400 11,900 13,500
      Ƞs (sezoninio erdvinio šildymo efektyvumas) % 93.0 96.0 97.0
      P (vert.), kai -22°C kW 10.4 11.9 13.5
      QHE metinės energ. sąnaudos (GCV) Gj 37.3 42.9 48.7
  Vandens temp. esant šiltam klimatui 35°C Bendrai Energijos suvartojimas per metus kWh 3,900 4,710 5,410
      Ƞs (sezoninio erdvinio šildymo efektyvumas) % 120 130 132
      P (vert.), kai 2°C kW 11.0 13.9 15.9
      QHE metinės energ. sąnaudos (GCV) Gj 14.0 16.9 19.5
Pastabos EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; aplinkos sąlygos: 7 °C DB, 6 °C WB EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; aplinkos sąlygos: 7 °C DB, 6 °C WB EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; aplinkos sąlygos: 7 °C DB, 6 °C WB
  EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; aplinkos sąlygos: 7 °C DB, 6 °C WB EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; aplinkos sąlygos: 7 °C DB, 6 °C WB EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; aplinkos sąlygos: 7 °C DB, 6 °C WB
  EW 30 °C; LW 35 °C; Dt 5 °C; aplinkos sąlygos: 7 °C DB, 6 °C WB EW 30 °C; LW 35 °C; Dt 5 °C; aplinkos sąlygos: 7 °C DB, 6 °C WB EW 30 °C; LW 35 °C; Dt 5 °C; aplinkos sąlygos: 7 °C DB, 6 °C WB