Techninių savybių lentelė, skirta FHQ-C / RZQG-L9V1

FHQ71CAVEB / RZQG71L9V1B FHQ100CAVEB / RZQG71L9V1B FHQ100CAVEB / RZQG100L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG100L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ71CAVEB / FHQ71CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ125CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG140L9V1B
Indoor unit FHQ71C FHQ100C FHQ100C FHQ140C FCQG140F FHQ71C FHQ125C FHQ140C
Outdoor unit RZQG71L9V1 RZQG71L9V1 RZQG100L9V1 RZQG100L9V1 RZQG125L9V1 RZQG125L9V1 RZQG125L9V1 RZQG140L9V1
Aušinimo galingumas Nom. kW 6.8   9.5       12.0 13.4
Šildymo galingumas Nom. kW 7.5   10.8       13.5 15.5
Tiekiamas galingumas Aušinimas Nom. kW 1.78   2.49       3.58 4.05
  Šildymas Nom. kW 1.82   2.60       3.48 4.27
Vardinis našumas EER   3.82   3.81       3.35 3.31
  COP   4.13   4.15       3.89 3.63
  Metinis energijos sunaudojimas kWh 890 (0.000)   1,245 (0.000)       1,790 (0.000)  
  Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva Vėsinimas   A   A       A  
    Šildymas   A   A       A  
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) Vėsinimas Energijos efektyvumo klasė   A++ A++ A++ A++ A+ B A+  
    Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00  
    SEER   6.95 6.95 6.11 6.11 6.01 5.10 6.01  
    Energijos suvartojimas per metus kWh 343 343 545 545 699 824 699  
    A sąlyga (35 °C – 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00  
      EERd   3.82 3.82 4.13 4.13 3.52 3.61 3.52  
      galios įvestis kW 1.79 1.79 2.31 2.31 3.41 3.33 3.41  
    B sąlyga (30 ℃ – 27/19) Pdc kW 5.16 5.16 7.16 7.16 8.84 8.84 8.84  
      EERd   5.03 5.03 4.49 4.49 4.51 4.91 4.51  
      galios įvestis kW 1.03 1.03 1.60 1.60 1.97 1.81 1.97  
    C sąlyga (25 ℃ – 27/19) Pdc kW 4.01 4.01 5.66 5.66 5.92 6.10 5.92  
      EERd   9.44 9.44 7.87 7.87 7.41 5.88 7.41  
      galios įvestis kW 0.43 0.43 0.72 0.72 0.80 1.04 0.80  
    D sąlyga (20 ℃ – 27/19) Pdc kW 4.17 4.17 5.87 5.87 5.64 5.85 5.64  
      EERd   12.57 12.57 10.13 10.13 9.60 7.43 9.60  
      galios įvestis kW 0.34 0.34 0.58 0.58 0.59 0.79 0.59  
  Šildymas (vidutinis klimatas) Energijos efektyvumo klasė   A+ A+ A++ A++ A+ A A+  
    Pdesign kW 7.60 7.60 11.30 11.30 14.13 12.71 14.13  
    SCOP   4.32 4.32 4.61 4.61 4.23 3.80 4.23  
    SCOPnet   4.34 4,342.00 4.64 4,641.00 4,251.00 3,834.00 4.25  
    Energijos suvartojimas per metus kWh 2,463 2,463 3,432 3,432 4,677 4,683 4,677  
    Reikia atsarginio šildymo paj. projektavimo sąlygomis kW 0.86 0.86 1.58 1.58 1.62 1.29 1.62  
    TOL Tol (temperatūros darbinis limitas) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15  
      Pdh (nurodytas šildymo paj.) kW 6.76 6.76 9.23 9.23 12.52 11.72 12.52  
      COPd (nurodytas COP)   2.14 2.14 2.63 2.63 2.06 2.16 2.06  
      Galios įvestis kW 3.16 3.16 3.51 3.51 6.08 5.43 6.08  
    TBivalent Tbiv (bivalentinė temperatūra) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7  
      Pdh (nurodytas šildymo paj.) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 12.50 11.24 12.50  
      COPd (nurodytas COP)   2.97 2.97 3.62 3.62 2.52 3.07 2.52  
      Galios įvestis kW 2.27 2.27 2.77 2.77 4.97 3.67 4.97  
    A sąlyga (-7 ℃) Pdh (nurodytas šildymo paj.) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 12.50 11.24 12.50  
      COPd (nurodytas COP)   2.97 2.97 3.62 3.62 2.52 3.07 2.52  
      Galios įvestis kW 2.27 2.27 2.77 2.77 4.97 3.67 4.97  
    B sąlyga (2 ℃) Pdh (nurodytas šildymo paj.) kW 4.76 4.76 6.52 6.52 7.61 7.20 7.61  
      COPd (nurodytas COP)   4.00 4.00 4.03 4.03 3.90 3.32 3.90  
      Galios įvestis kW 1.19 1.19 1.62 1.62 1.96 2.17 1.96  
    C sąlyga (7 ℃) Pdh (nurodytas šildymo paj.) kW 2.96 2.96 4.20 4.20 4.89 4.74 4.89  
      COPd (nurodytas COP)   6.61 6.61 6.56 6.56 6.56 5.35 6.56  
      Galios įvestis kW 0.45 0.45 0.65 0.65 0.75 0.89 0.75  
    D sąlyga (12 ℃) Pdh (nurodytas šildymo paj.) kW 3.37 3.37 4.80 4.80 5.36 5.39 5.36  
      COPd (nurodytas COP)   7.63 7.63 7.60 7.60 7.71 6.23 7.71  
      Galios įvestis kW 0.45 0.45 0.64 0.64 0.70 0.87 0.70  
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 142.0 9.0  
Vėsinimas Psb (vėsinimas budėjimo režimu) W 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 13.0 9.0  
  Cdc (nykstamasis vėsinimas)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Šildymas Psb (šildymas budėjimo režimu) W 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 16.0 9.0  
  Cdh (nykstamasis šildymas)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Pck (karterio šildytuvo režimas) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Poff (išjungimo režimas) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Įtraukiama vėsinimo funkcija Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip  
Įtraukiama šildymo funkcija Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip  
Numatomas vidutinis klimatas Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip  
Numatomas šaltas sezonas Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne  
Numatomas šiltas sezonas Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne  
Ekologinio žymėjimo logotipas Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne  
Pastabos EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų   EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų       EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų
  Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova   Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova       Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova