Skip to main content

Atsakinga aplinkosauga

Tvarios klimato kontrolės įrangos kūrimas

„Daikin“ yra pasiryžusi aprūpinti namus, verslą ir pramonę efektyviausia ir saugiausia įranga, kuri dabar ir ateityje atitiktų visus vėsinimo ir šildymo poreikius.

Mes suvokiame savo atsakomybę saugoti aplinką ir laikomės savo nuostatų ir praktikos, kad aplinkos tvarumas turi būti mūsų širdyse, kad ir ko imtumėmės. Vykdome savo verslą vadovaudamiesi ekologiškai principais, nes tai turi ekonominę ir ekologinę prasmę.

„Daikin“ atsakinga aplinkosauga

„Daikin“ pasaulinė aplinkosaugos iniciatyva

Jei pageidaujate daugiau sužinoti apie „Daikin“ pasaulines aplinkosaugos iniciatyvas, eikite į „Daikin Industries Ltd“ įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) svetainę.

„Daikin Europe N.V.“ aplinkosaugos tikslai

„Daikin Europe“ yra sudariusi konkretesnį veiksmų planą su aplinkosaugos nuostatomis ir aplinkosaugos tikslais pagal ISO14000 reikalavimus. „Daikin Europe“ metinėje aplinkosaugos ataskaitoje kasmet informuoja apie šiuos veiksmus. Išsamiau skaityti >>

Mūsų aplinkosaugos politika pagrįsta šiais esminiais principais:

 • Tvarus energijos naudojimas

  „Daikin Europe N.V.“ nuolatos ieško būdų, kaip sumažinti savo gamybinių patalpų energijos sąnaudas ir pasinaudoti tvarios energijos šaltiniais.

 • Šaltnešių daromo poveikio aplinkai mažinimas ir mūsų gaminių energijos efektyvumo gerinimas

  „Daikin Europe N.V.“ siekia sumažinti šiltnamio efektą skatinančių dujų emisijas, kurias išskiria įrenginiai, sumažindama šaltnešių žalą ir didindama energijos efektyvumą.

 • Toliau dedamos pastangos Europos lygmeniu

  „Daikin Europe N.V.“ nuolatos pritaiko savo aplinkosaugos nuostatas prie besikeičiančių globaliųjų, Europietiškų ir vietinių teisinių reikalavimų. Tai skatina ir prisideda prie visų galiojančių įstatymų griežto taikymo ir suformuoja rekomendacijas, palengvinančias pritaikymą.

 • Didesnis gaminių perdirbimas ir atliekų mažinimas

  „Daikin“ kurdama gaminius atsižvelgia į galimybę perdirbti, pritaikydama Lansinko kopėčių principus*. Perdirbimo ir atliekų mažinimo tikslai nepamirštami visais gaminio etapais (gaminant, transportuojant ir laikant, montuojant, atliekant priežiūrą ir t. t.) iki atsakomybės (įskaitant ir ją), kaip bus elgiamasi su gaminiu jo tarnavimo laiko pabaigoje.

 • Cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymas

  „Daikin Europe N.V.“ siekia optimalaus saugumo dėl darbo su cheminėmis medžiagomis ir jų laikymo. Tai apima naujesnių ir saugesnių gaminių paiešką, kurie pakeistų dabartines technologijas.

 • Gaminių, mažiau kenkiančių aplinkai, kūrimas

  „Daikin“ siekia laikytis visų aplinkosaugos įstatymų. Be to, ekologiško pirkimo gairės papildomai užtikrina, kad gaminiai būtų kuo modernesni ir kuo mažiau kenktų aplinkai.

 • Būti atsakingos aplinkosaugos pavyzdžiu

  „Daikin“ siekia būti pavyzdine įmone, teikdama mokymus ir informaciją apie savo veiklos poveikį aplinkai. Ji gausiai padeda ir bendrauja su išorinėmis organizacijomis, savo kaimynais ir bendruomene, taip pat ji yra atstovaujama atitinkamų pramonės sričių darbo grupėse.

* Lansinko kopėčios: atliekų tvarkymo principai arba metodai, kuriuos nustatė Olandijos parlamento narys Adas Lansinkas, perteikiami laiptuotomis kopėčiomis. Laipteliai vaizduoja vis geresnių būdų, kaip tvarkyti atliekas atsakingos aplinkosaugos būdu, hierarchiją.

Pirmavimas aplinkosaugoje

„Daikin“ žalioji širdis

„Imamės veiksmų ateičiai, galvodami apie Žemę“

„Daikin“ yra pasiryžusi aprūpinti namus, verslą ir pramonę efektyviausia ir saugiausia įranga, kuri dabar ir ateityje įgyvendintų visus vėsinimo ir šildymo poreikius.

Entuziastingai prisiimame savo atsakomybę saugoti aplinką, kad ir kuo beužsiimtume, be to, visa mūsų politika, praktika ir procesai sukurti ir pritaikyti taip, kad širdyje liktų vietos aplinkos tvarumui.

„Daikin“ pagrindinis tikslas – aplinkos tvarumas. Vykdome savo veiklą vadovaudamiesi žaliaisiais principais, nes tai turi milžinišką ekonominę ir ekologinę prasmę.

Aplinkos tvarumas mūsų klientų bazėje

„Daikin“ aušintuvai gamyboje gali užtikrinti tikslią temperatūros kontrolę, kai taikomas aušinimo procesas. Jie taip pat gali teikti didesnę gamybinės aplinkos klimato kontrolę, kuri sudaro bendrosios pastato valdymo sistemos dalį.

Savo klientus visiškai informuojame apie naujausius pasiekimus inovacijų ir energijos taupymo technologijų srityje, taip pat suteikiame pažangiai valdomų, integruotų priemonių, kurios leidžia net dar daugiau sutaupyti ir sumažinti anglies emisijų.

Daugiau informacijos galite rasti tvarumo svetainėje.

Išsamiau

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Reikia pagalbos?