Skip to main content

Teisinis pranešimas

Teisinis pranešimas

Visai „Daikin Europe N.V.“ svetainės prieigai ir naudojimui taikomi šie terminai ir sąlygos (toliau kartu vadinama teisiniu pranešimu). Prisijungdami prie „Daikin“ svetainės ir ja naudodamiesi jūs sutinkate su teisinio pranešimo versija, kuri galioja prieigos metu. „Daikin“ pasilieka teisę kartas nuo karto keisti teisinį pranešimą savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo. Tolesnis svetainės naudojimas reikš sutikimą dėl teisinio pranešimo pataisų. Jūs esate atsakingi už susipažinimą su teisiniu pranešimu, kuris galioja tuo metu, kai prisijungiate ir naudojatės šia svetaine. Jei pažeisite bet kurias teisinio pranešimo taisykles ir sąlygas, leidimas naudotis svetaine automatiškai nutraukiamas.

Autorių teisės

Svetainės turinys ir išdėstymas yra „Daikin“ nuosavybė arba jai išduota licencija, taip pat svetainė saugoma autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės teisės įstatymų. Bet koks neleistinas turinio naudojimas gali pažeisti tokius įstatymus. Visos teisės, specialiai čia suteiktos, yra saugomos. Bet kurios svetainės dalies ar visos svetainės kopijavimas, perkėlimas, platinimas ar laikymas bet kuriuo būdu be išankstinio rašytinio „Daikin“ leidimo yra draudžiamas. Galite papašyti leidimo užpildę šią anketą.

Išskyrus puslapius, kurie paženklinti žodžiais „spausdinti šį puslapį“, galite atsispausdinti tik vieną turinio kopiją asmeninėms nekomercinėms reikmėms, jei darant bet kurią iš šių dokumentų kopiją išlaikomos visos čia nurodytos autorių teisės arba nuosavybės įspėjimai ir atsakomybės apribojimai.

Prekės pavadinimas / prekės ženklai

Visi prekių pavadinimai, prekių ženklai, logotipai ir iliustracijos, rodomos šioje svetainėje, kuri priklauso „Daikin“, dabar arba toliau yra (bus) vien tik „Daikin“ nuosavybė arba yra išduota licencija „Daikin“ ar jos filialams. Jūsų prieiga prie šios svetainės negali būti aiškinama kaip leidimas, tiesioginis arba netiesioginis, bet kokia licencija ar teisė naudoti bet kokius prekių pavadinimus, prekių ženklus, logotipus ir iliustracijas, pateikiamas šioje svetainėje, be išankstinio raštiško „Daikin“ sutikimo. Galite papašyti sutikimo užpildę šią anketą.

Nuorodų naudojimas

Svetainėje yra nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, kurių „Daikin“ nekontroliuoja. „Daikin“ neatstovauja jokiai kitai svetainei, prie kurios galite prisijungti per šią svetainę.

Prisijungdami prie trečiųjų šalių svetainių iš šios svetainės jūs prisiimate visą riziką. „Daikin“ neatsako už bet kokios šių svetainių informacijos, duomenų, nuomonių, patarimų ar teiginių tikslumą, pateikimą laiku, patikimumą, tinkamumą, eiliškumą ar išbaigtumą arba tose svetainėse esančių produktų ar paslaugų kokybę.

„Daikin“ pateikia šias nuorodas jūsų patogumui ir tik informaciniais tikslais. Tokių nuorodų įtraukimas nereiškia, kad „Daikin“ pritaria arba prisiima kokią nors atsakomybę už tokių svetainių turinį ar naudojimą. „Daikin“ pataria pirmiausia perskaityti tų svetainių terminus ir sąlygas.

Nuoroda į „Daikin“ svetainę

Jūs galite pateikti nuorodą į „Daikin“ svetainę su sąlyga, kad tai aiškiai nurodyta (nuorodoje), jog jūsų svetainės lankytojai bus nukreipiami per „Daikin“ svetainę. Nuoroda negali būti klaidinanti ir negali būti susijusi su „Daikin“ svetainės informacija, kuri atrodo esanti kitos svetainės dalis. Pavyzdžiui, suformavimas ir nuorodos į atskirus „Daikin“ svetainės elementus nėra leidžiamas be išankstinio raštiško „Daikin“ leidimo.

Galite papašyti leidimo užpildę šią anketą.

Negali būti jokių nuorodų jokiame jūsų svetainės puslapyje ar bet kokiame kontekste, susijusiame su turiniu ir medžiaga, kuri gali būti suprantama kaip nepadori ar nusikalstama arba kuri pažeidžia ar pasisako už bet kokį trečiųjų šalių teisių pažeidimą.

Garantija ir atsakomybės apribojimas dėl svetainės naudojimo

„Daikin“ negarantuoja, kad prieiga prie svetainės ir jos turinys bus nepertraukiamas arba be klaidų. Ši svetainė ir visas jos turinys pateikiamas „kaip yra“ be jokių garantijų, išsakytų arba numanomų, įskaitant, bet neapsiribojant, teisių ar pažeidimo nebuvimo garantijas, arba numanomas perkamumo ar tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas, parengtas atsižvelgiant į prieinamumą, tikslumą, saugumą, patikimumą ar svetainės turinį.

Svetainėje gali būti techninių ir kitų klaidų, netikslumų arba spausdinimo klaidų. „Daikin“ bet kuriuo metu be įspėjimo gali keisti svetainėje prieinamą turinį, išdėstymą ir paslaugas, įskaitant čia išvardytų produktų kainas ir aprašymus. Šios svetainės turinys ir paslaugos gali būti pasenę, o „Daikin“ neįsipareigoja tokio turinio ar paslaugų atnaujinti.

Nei „Daikin“, nei bet kuris jos rangovas, susijęs su šios svetainės kūrimu, ruošimu ar turinio pateikimu, neatsako už jokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, specialiuosius, priežastinius ar baudžiamuosius nuostolius, prarastą pelną ar verslo veiklos sustabdymą, susijusį su šios svetainės naudojimu ar negalėjimu naudotis, net jei „Daikin“ buvo pranešta apie tokią galimą žalą.

„Daikin“ neatsako ir neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar virusus, kuriais gali būti užkrėsta jūsų kompiuterinė įranga ar kita nuosavybė dėl naudojimosi arba prieigos prie šios svetainės. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiamas tam tikrų garantijų ar atsakomybės apribojimų neįtraukimas, todėl aukščiau minėti apribojimai ar išimtys gali būti jums netaikomos. „Daikin“ atsakomybė tokiu atveju būtų apribota, kiek tai leidžiama pagal įstatymus.

Jei esate nepatenkinti bet kuria šios svetainės dalimi, jūsų vienintelė ir išskirtinė priemonė yra nebenaudoti šios svetainės.

Elektroninis duomenų pateikimas

Pateikdami duomenis (įskaitant pranešimus, dokumentus ir failus) „Daikin“ bet kokiomis priemonėmis, tokiomis kaip elektroninis paštas ar svetainėje galimos anketos, sutinkate, kad:

  1. medžiagoje nebus jokių elementų, kurie yra neteisėti ar kitaip netinkami publikuoti;
  2. Jūs dėsite pagrįstas pastangas prieš siųsdami bet kokią medžiagą, kad patikrintumėte ir pašalintumėte visus virusus arba kitas teršiančias ar ardomąsias funkcijas.
  3. Taip pat įsipareigojate nesiimti jokių veiksmų, sukeliančių nepagrįstą ar neproporcingai didelę apkrovą šios svetainės infrastruktūrai.

Jūs sutinkate atlyginti, laikyti neatsakingais ir, mūsų pasirinkimu, ginti „Daikin“ ir jos pareigūnus, vadovus, darbuotojus, akcininkus, agentus ir atstovus nuo bet kokių ir visų trečiųjų šalių ieškinių, atsakomybės, žalos ir (arba) išlaidų, atsirandančių jums netinkamai naudojant svetainę, pažeidus šį teisinį pranešimą arba jums patiems pažeidus ar kitam jūsų paskyros naudotojui naudojant arba pažeidus bet kokią asmens ar subjekto intelektinės nuosavybės arba kitokią teisę.

Duomenų apsauga ir slapukai

Bet kokie asmeniniai duomenys, kuriuos „Daikin“ surenka iš jūsų, jums naudojant svetainę, bus apdoroti laikantis mūsų duomenų apsaugos nuostatų ir įspėjimo dėl slapukų. Jūs patvirtinate, kad naudodami šią svetainę sutinkate, jog jūsų asmeniniai duomenys būtų naudojami ir apdorojami laikantis mūsų duomenų apsaugos nuostatų ir įspėjimo dėl slapukų.

Reglamentuojantys įstatymai ir jurisdikcija

„Daikin“ administruoja ir valdo šią svetainę iš būstinės Belgijoje. Šios svetainės informacija, kaip leidžiama manyti, pateikta Belgijoje ir reglamentuojama laikantis Belgijos įstatymų, vengiant bet kokio prieštaravimo įstatymui principų. Tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus, jūs paklūstate išimtinei Briuselio teismų jurisdikcijai.

Įvairios sąlygos

Jei bet kuri šio teisinio pranešimo nuostata tampa ar pripažįstama neteisėta, negaliojanti ar dėl bet kokios priežasties neįgyvendinama, tokia nuostata turi būti laikoma pašalinta iš šio teisinio pranešimo, todėl ji neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinimui. Šis teisinis pranešimas yra absoliutus susitarimas tarp jūsų ir „Daikin“, susijęs su čia išdėstytais dalykais.

Šią svetainę prižiūri „Daikin Europe N.V.“, Belgijoje įkurta įmonė, kurios būstinės adresas yra 8400 Oostende (Belgium), Zandvoordestraat 300, registruota Ostendės įmonių registre (RPR) įmonės kodu 412.120.336.

1.3 versija, 2013 m. gegužė

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Reikia pagalbos?