Skip to main content

Pripažįstama „Daikin“ organizacinė kokybė

Metų metus „Daikin Europe N. V.“ pripažįstama kaip gerai valdoma ir organizuojama įmonė, kuri laikosi visų Europos gamybos standartų ir yra vertinama už savo darbo jėgos saugumą ir gerovę. Mes laikomės visų dabartinių įdarbinimo ir sveikatos bei saugumo reglamentų ir net juos viršijame, taip pat užtikriname, kad mūsų darbuotojai būtų darbo vietoje veiksmingai mokomi ir jiems teikiama pagalba. „Daikin Europe N. V.“ taip pat buvo pripažinta kaip aktyvi vietinės bendruomenės ir didesnių Europos verslo bendruomenių narė, pasirengusi prisiimti atsakomybę už kitų regiono organizacijų skatinimą ir rėmimą.

J-SOx atitikimas

J-SOx – tai Sarbanes-Oxley akto arba SOx japoniškosios versijos pavadinimo santrumpa. SOx remiasi Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymais, parengtais amerikiečių politikų Sarbaneso ir Okslio. Po daugybės apskaitos skandalų kaip pasekmės verslo pasaulyje šiuo įstatymu siekiama sukurti skaidrumo ir suteikti investuotojams pasitikėjimo.

Nuo 2008 m. visos įmonės, kurios aktyviai dalyvauja Japonijos vertybinių popierių rinkoje, turi laikytis japoniškosios šio įstatymo versijos – finansinių priemonių ir valiutos įstatymo. „Daikin Europe N. V.“ nuo 2008 m. balandžio atitinka J-SOx.

„Daikin“ atsakas į J-SOx

„Daikin“, reaguodama į Japonijos įstatymus, iš naujo suderino savo sistemas, siekdama užtikrinti visų „Daikin Group“ veiklos procesų, galinčių turėti įtakos finansinei atskaitomybei, efektyvumą.

„Daikin“ nuolat vertina šias sistemas, siekdama pasirūpinti, kad įmonė veiksmingai užtikrintų J-SOx reikalaujamą vidaus kontrolės patikimumą. Įmonė pasiryžusi atlikti visus būtinus šių sistemų pakeitimus, siekdama užtikrinti tolesnį J-SOx ir bet kokių susijusių reglamentų laikymąsi.

ISO14001 sertifikatas

„Daikin“ pasišventimas aplinkos apsaugai ir jos kokybės gerinimui buvo įvertintas itin geidžiamu ISO 14001 sertifikatu.

ISO 14001 nurodo, kad „Daikin“ taiko efektyvią aplinkosaugos tvarkymo sistemą, skirtą žmonėms ir aplinkai apsaugoti nuo galimo gamybinės veiklos, produktų ir paslaugų poveikio, ir padeda išlaikyti bendrąją aplinkos kokybę ir ją gerinti“.

„Daikin“ yra vienas pirmųjų oro kondicionavimo įrangos gamintojų, gavusių tokį pripažinimą.

ISO9001 sertifikatas

„Daikin Europe N. V.“ gamybos veikla atitinka visus Europos gamybos standartus ir kokybės reikalavimus, o šiuo metu vykdomi tyrimai skirti tiek įrangos pajėgumui, tiek kokybei optimizuoti.

„Daikin Europe N. V.“ sėkmingai sekdama mūsų gamyklų pavyzdžiu Japonijoje 1993 m. gavo ISO 9001 sertifikatą. Sertifikatas yra garantija mūsų klientams, kad mes kiekviename projektavimo ir gamybos etape, taip pat aptarnavimo po pardavimo laikotarpiu skiriame ypatingą dėmesį kokybei. Jis taip pat užtikrina, kad „Daikin“ kokybės sistema yra tiek iš vidaus, tiek iš išorės reguliariai tikrinama.

2002 m. balandį „Daikin Europe N. V.“ tikrino „Lloyd Register Quality Assurance“ pagal naująją ISO9001:2000 normatyvą. Šis naujas standartas yra orientuotas į verslo procesą ir reikalauja, kad dalyvaujančios įmonės nukreiptų visus procesus į klientų pasitenkinimo siekį.

Mūsų motyvuoti darbuotojai stengiasi nuolat tobulėti ir užtikrinti, kad „Daikin“ gaminiai ir procesai visuomet atitiktų ISO9001 sertifikavimo reikalavimus.

ISO50001 sertifikatas

Nuo 2006 m. „Daikin“ savanoriškai dalyvauja Flandrijos energijos vartojimo audito pakte 2006–2014 m. laikotarpiui. Šis paktas yra susitarimas tarp Flandrijos vyriausybės ir įmonių, suvartojančių daug energijos, ir jis apima gerokai daugiau nei standartiniai teisiniai reikalavimai. Šio pakto tikslas yra užtikrinti, kad daug energijos vartojančios Flandrijos įmonės liktų ir taptų pirmaujančiomis įmonėmis, efektyviai vartojančiomis energiją! „Daikin“ 2015–2020 laikotarpiu jau dalyvauja audito pakto tęstiniame projekte – Flandrijos energetikos politikos sutartyje, kurios tikslai yra tokie patys kaip pakto ir dar dalyvaujančioms įmonėms keliami papildomi reikalavimai.

Be to, „Daikin“ turi efektyvią energijos valdymo sistemą, skirtą užtikrinti tvarų naudojimą IR suvartojamos energijos mažinimą! 2014 m. mūsų valdymo sistemai „Lloyds“ sėkmingai atliko auditą pagal ISO 50001 standartą. „Daikin“ yra vienas pirmųjų oro kondicionavimo įrangos gamintojų, gavusių tokį pripažinimą.

Pastaba: DENV Ostendės gamykloje naudoja tik ekologišką energiją, be to, įrengta 2 000 saulės skydų, gaminančių ekologišką energiją. Šiais veiksmais DENV radikaliai sumažino išmetamo anglies dioksido kiekį.

ISO 45001 sertifikatas

„Daikin“ įmonei visų svarbiausia yra darbuotojų, subrangovų, lankytojų ir kaimynų sauga.

„Daikin Europe N.V.“ gavo tarptautiniu mastu pripažintą sertifikatą ISO 45001 dėl darbuotojų sveikatos ir saugos.

„Daikin Europe N. V.“, siekdama įgyvendinti šį standartą, pasirūpino saugos valdymo sistema, kurią sudaro:

 • Sveikatos ir saugos politika.
 • Reguliarios rizikos analizės.
 • Saugos veiksmų planas.
 • Saugos ir sveikatos tikslai.
 • Atitinka teisinius ir kitus reikalavimus
 • Darbuotojų dalyvavimas ir konsultacija
 • Efektyvūs mokymo kursai ir instrukcijos.
 • Informacija apie saugą ir sveikatą.
 • Efektyvus organizacijos saugos lygmens įvertinimas.
 • Skubios pagalbos procedūros, susijusios su įmonės veikla (pvz., šaltenšio nuotėkiu, gaisru, aplinkosaugos incidentais).
 • Auditas ir saugos sistemos vertinimai.

Išsamiau

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Reikia pagalbos?