Skip to main content

Darbo pradžia su ONECTA

Ką tik įsigijote / sumontavote naująjį „Daikin“ įrenginį su debesies sąsaja arba naudojotės „Daikin Online Controller“ programėle, skirta prijungtiems „Daikin“ oro kondicionavimo įrenginiams? Tada šis gidas padės pasiruošti naudojimo pradžiai, prijungiant internetu visus „Daikin“ įrenginius ONECTA programėle. Kad tai sėkmingai atliktumėte, turite būti namie, kur yra sumontuoti jūsų „Daikin“ įrenginiai, taip pat reikia turėti veikiantį interneto ryšį.

Kai susikursite paskyrą ir prisijungsite, pateksite į ONECTA programėlės pradžios rodinį. Bus pateikiama išsami apžvalga apie visus prie jūsų „Daikin ID“ paskyros prijungtus „Daikin“ įrenginius.

Susiejimas su „Onecta“

Naudojotės „Daikin Online Controller“?

Įprasta, kad pirmą kartą paleidus ONECTA programėlę, nematysite turimų įrenginių iš ankstesnės „Daikin Online Controller“ programėlės. Reikės įrenginius rankiniu būdu perkelti / prijungti prie ONECTA, kad juos galėtumėte pamatyti. Jei įrenginiai neperkelti, vis tiek galėsite naudotis „Daikin Online Controller“ programėle, bet kai juos prijungsite prie ONECTA programėlės, galėsite pašalinti „Daikin Online Controller“.

„Daikin“ įrenginio susiejimas su ONECTA programėle

Kad susietumėte prijungtą „Daikin“ įrenginį su ONECTA, paspauskite „let‘s add your first unit!“ („pridėkime jūsų pirmąjį įrenginį!) arba paspauskite ženklą „+“ ir pasirinkite elementą „add a device“ („pridėti įrenginį“).

Susiejimas su „Onecta“
Pridėti įrenginį per ONECTA

Atsidarys rodinys „add unit“ („pridėti įrenginį“), kuriame galėsite pradėti prijungto „Daikin“ įrenginio prie savo paskyros susiejimą.

Reikės pasirinkti pagal „Daikin“ įrenginio tipo ir (LAN arba WLAN) adapterio kombinaciją:

  • Aptikti belaidį įrenginį
  • Nurodyti savo įrenginį per „new units in your network“ („nauji įrenginiai jūsų tinkle“)

Dabar programėlė nurodys jums reikiamus veiksmus, kaip su ONECTA susieti prijungtą „Daikin“ įrenginį.

ONECTA belaidis įrenginys
Prijungti ONECTA prie belaidžio įrenginio

Naudojotės „Daikin Online Controller“?

Jūsų oro kondicionavimo įrenginiai jau yra prijungti prie jūsų namų tinklo ir ONECTA programėlė juos automatiškai suras. Nurodykite po vieną visus surastus įrenginius ir atlikite tolesnius veiksmus, kaip šiuos įrenginius susieti su ONECTA programėle. Įrenginiai, kurie yra sėkmingai susieti, perkeliami į „registered devices found“ („rasti užregistruoti įrenginiai“), kad atsitiktinai nesusietumėte to paties įrenginio du kartus.

Į ONECTA iš „Daikin controller“
ONECTA pridėta prie jūsų paskyros

Aptikti belaidį įrenginį

Rodomas suderinamų „Daikin“ prijungtų įrenginių sąrašas, kuriame reikia pasirinkti tinkamą įrenginį. Jei jūsų „Daikin“ įrenginys nenurodytas sąraše, eikite į kategoriją „other“ („kitas“). Bus rodomos nuoseklios instrukcijos pagal pasirinktą „Daikin“ įrenginio tipą.

Pridėti įrenginį per ONECTA
Pridėti įrenginį per ONECTA

Kai nurodysite tinkamą tipą, galėsite nuspręsti, kokį „Daikin“ įrenginį prijungsite prie tinklo. Tai galite atlikti:

  • Naudojant SSID ir raktą <--­- rekomenduojama
  • WPS („Wi-Fi“ saugioji sąranka)
„ONECTA“ SSID ir RAKTAS arba WPS

Tęsti su „SSID & Key“ („SSID ir raktas“)

Kad galėtumėte tęsti su „SSID & Key“ („SSID ir raktu“), reikia aktyvinti WLAN adapterio prieigos taško režimą. Laikykitės nuoseklių instrukcijų norėdami atlikti šį veiksmą. Kai tai sėkmingai atliksite, paspauskite mygtuką „Toliau“ ir užpildykite SSID ir rakto skyrių.

Suaktyvintas ONECTA prieigos taškas
Įveskite ONECTA prisijungimo duomenis

Dabar ONECTA programėlė prijungs „Daikin“ WLAN adapterį, kad galėtumėte jį sukonfigūruoti pagal namų tinklą. ONECTA programėlėje bus rodomas visų „Daikin“ WLAN adapterio aptiktų „Wi-Fi“ tinklų sąrašas. Pasirinkite tinklą, pateikite „Wi-Fi“ prisijungimo duomenis ir tęskite. Kai sąraše nėra jūsų tinklo, pabandykite patempti norėdami jį atnaujinti, junkitės rankiniu būdu arba gali būti, kad signalas yra per silpnas.

ONECTA „Wi-Fi“ tinklo pasirinkimas

Kai „Wi-Fi“ prisijungimo duomenys bus sukonfigūruoti, ONECTA programėlė padės jums atlikti kitus konfigūracijos veiksmus, kad užbaigtumėte „Daikin“ prijungto įrenginio susiejimą.

ONECTA įrenginio prijungimas prie „Wi-Fi“
Prie jūsų paskyros prijungtas ONECTA įrenginys

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Reikia pagalbos?