Skip to main content

Šildymo funkcija: kaip veikia valandinis programavimas?

Klientas gali suplanuoti laiką kiekvieną savaitės dieną, kai sistema turės pašildyti vandenį iki iš anksto nustatytos ribos. Klientas gali iš anksto nustatyti 2 skirtingus nustatomuosius taškus: „Eco“ ir „Comfort“. 

  • Pavyzdžiui, „Eco“ nustatomoji vertė gali būti 50 °C, o „Comfort“ nustatomoji vertė – 60 °C. Klientas gali pakeisti šias nustatomąsias vertes.

Vieną dieną nustatytą tvarkaraštį galima lengvai nukopijuoti kitoms dienoms.

Kaip klientai gali nustatyti „Eco“ ir „Comfort“ nustatomąsias vertes?

 

     

Kaip veikia pakartotinio įšildymo funkcija?

Kai temperatūra karšto buitinio vandens bake nukrenta žemiau tam tikros vertės per pakartotinio šildymo režimą, bus nepertraukiamai šildomas tol, kol pasieks kliento nurodytą temperatūrą (pvz., 50 °C pakartotinio šildymo nustatomoji vertė). Temperatūra bake, kuri įjungia šildymą, skiriasi dėl kelių tokių veiksnių kaip pageidaujama nustatomoji vertė.

Veikimo pakartotinio įšildymo režimu pavyzdys

 

Įspėjimas: pakartotinio įšildymo režimas yra įmanomas, bet nėra rekomenduojamas, nes jam reikia daugiau sistemos darbo valandų. Tai gali pakenkti ilgalaikiam patikimumui ir gali sukelti abejonių dėl aplinkos terminio komforto (jei pirmenybė buvo teikiama karštam vandeniui) arba pakenkti efektyvumui (jei prioritetas buvo nustatytas oro kondicionavimui).

 

Kaip klientai gali nustatyti pageidaujamos bako temperatūros nustatomąją vertę pakartotinio įšildymo režimu?

Klientai gali nustatyti pageidaujamą nustatomąją vertę pakartotinio įšildymo režimu dviem būdais:

1) Vandens temperatūros rodymo ekrane. FYI, šis ekranas leidžia tik pakeisti nustatytąją vertę pakartotinio šildymo režimu.

a. Faktinė karšto buitinio vandens temperatūra

b. Reikalinga karšto buitinio vandens temperatūra

2) Per MMI2 meniu [5.4] – pageidaujama temperatūra per pakartotinio įšildymo režimą.

Kaip veikia valandinio programavimo ir pakartotinio įšildymo funkcija?

Tai pirmiau aprašytų dviejų funkcijų derinys: sistema pagal nustatytas vertes („Comfort“ ir (arba) „Eco“) įkaista suplanuotu laiku. Bet kai naudojamas vanduo, bakas pakartotinai įšildomas, kad būtų užtikrinta, jog temperatūra išliks pakartotinio įšildymo nustatytos vertės.

Tt= bako temperatūra
t = valanda

 

Nuo oro priklausanti nustatytoji vertė 

Ankščiau matėme tris fiksuotas nustatomąsias vertes, kurias klientas gali nustatyti: „Comfort“ nustatomoji vertė, „Eco“ nustatomoji vertė ir „Reheat“ nustatomoji vertė.

Montuotojas per išplėstinius nustatymus gali nustatyti, kad „Comfort“ nustatomoji vertė būtų priklausoma nuo oro sąlygų, o ne fiksuota:

 

Nuo klimato priklausanti kreivė (WD kreivė) – paaiškinimas naudojimo vadove

Žiūrėkite naujausią naudojimo vadovą čia.

 

Kai aktyvi nuo oro priklausanti parinktis, pageidaujama bako temperatūra yra automatiškai nustatoma pagal vidutinę lauko temperatūrą.

 

Per valandinį planavimą arba laiko planavimą + pakartotinio įšildymo režimą

  • Laikymo komforto temperatūra priklauso nuo klimato

pagal klimato priklausomybės kreivę. Bet „Eco“ ir pakartotinio įšildymo temperatūra NEPRIKLAUSO nuo klimato.

 

Tik per pakartotinio įšildymo režimą

  • Pageidaujama bako temperatūra priklauso nuo klimato pagal klimato priklausomybės kreivę, todėl klientas negali reguliuoti temperatūros.

     

Kaip nustatyti, kada sistema turėtų teikti pirmenybę oro kondicionavimui ar karštam buitiniam vandeniui

Terminiai komforto poreikiai yra svarbesni tam tikrais metų mėnesiais, todėl sistemą kas mėnesį galima užprogramuoti pagal kliento pageidavimus. Tvarkaraštį klientas gali keisti bet kuriuo metu.

 

Įspėjimas: jei bako elektrinis šildytuvas visada yra aktyvus su karšto buitinio vandens termine apkrova, nes pirmenybė teikiama A/C, elektros energijos sąnaudos bus didesnės. Šiais mėnesiais svarbu naudoti valandinį karšto buitinio vandens planavimą tuo metu, kai A/C nėra būtinas. Pavyzdžiui, naktį arba kai nieko nėra namie.

 

Kokie yra karšto buitinio vandens bako šildymo režimai?

  • Efektyvusis režimas

Šilumos siurblys įšildo vandenį iki 50 °C. Elektrinis šildytuvas perima darbą nuo 50 °C iki 70 °C. Tai atitinka A energijos naudojimo efektyvumo žymą (su abiem karšto buitinio vandens bakais).

 

  • Greitasis režimas

Greitasis režimas turi tris skirtingas laikmačio parinktis: 

1) Ekonomiška: elektrinis šildytuvas aktyvinamas 30 minučių po šilumos siurblio.

2) Įprasta: elektrinis šildytuvas aktyvinamas 20 minučių po šilumos siurblio.

3) Turbo: elektrinis šildytuvas aktyvinamas 10 minučių po šilumos siurblio.

 

  • Galingasis režimas

Negalima užprogramuoti galingojo režimo. Tai yra specialioji parinktis, kurią reikia naudoti, kai tenka nedelsiant pašildyti karšto vandens. Ši parinktis leidžia pašildyti vandenį iki 50 % greičiau nei efektyvusis režimas. Jis įšildo vandenį iki komforto nustatomosios vertės. Elektrinio šildytuvo paleidimas pradedamas tuo pačiu metu kaip ir šilumos siurblio.

 

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Reikia pagalbos?