Skip to main content

Kaip galiu nutraukti WPS susiejimo funkciją WLAN adapteryje?

Laikykite mygtuką [SETUP] (Sąranka) nuspaustą 3 sekundes, ir WPS susiejimas bus nutrauktas.

Pastaba: Ši funkcija nepasiekiama FW 2.0.2 arba senesnės versijos WLAN adapteryje. Tokiu atveju palaukite apytiksliai 2–3 minutes, kol pasibaigs WPS susiejimo laikas.

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Reikia pagalbos?