Skip to main content

Savo WLAN adapteryje negaliu pasiekti nustatymų „WLAN connection“ (WLAN ryšys), „Out-of-home“ (Ne namuose), „Child lock“ (Užraktas nuo vaikų) arba „Time“ (Laikas).

Prie 1 buvimo ne namuose paskyros galite pridėti iki 50 vidaus įrenginių.

 • Jei buvimo ne namuose paskyra buvo sukurta praeityje:
 1. Įsitikinkite, kad įrenginiai, kuriuos norite pridėti prie tos pačios buvimo ne namuose paskyros, yra matomi išmaniojo telefono programoje1.
 2. Įjunkite buvimo ne namuose paskyrą pirmajame įrenginyje2 ir atlikite veiksmus, kad sukurtumėte buvimo ne namuose paskyrą.
 3. Norėdami prie tos pačios buvimo ne namuose paskyros pridėti kitus įrenginius, įjunkite įrenginio buvimo ne namuose paskyrą2ir būsite automatiškai paraginti nukopijuoti pirmojo įrenginio buvimo ne namuose paskyros nustatymus.
 • Jei buvimo ne namuose paskyra jau buvo sukurta
 1. Įsitikinkite, kad įrenginys, kuriame buvimo ne namuose paskyra jau yra aktyvi, ir įrenginys, kurį norite pridėti prie tos pačios buvimo ne namuose paskyros, yra matomi išmaniojo telefono programoje1.
 2. Įsitikinkite, kad nėra jokių prijungtų įrenginių, kuriuos yra aktyvi buvimo ne namuose paskyra, kurios nenorite naudoti.
 3. Įrenginiuose, kuriuos norite pridėti prie buvimo ne namuose paskyros, įjunkite įrenginio buvimo ne namuose paskyrą2ir būsite automatiškai paraginti nukopijuoti pirmojo įrenginio buvimo ne namuose paskyros nustatymus3.

Pastabos: Kol naujai pridėta įrenginys taps matomas buvimo ne namuose serveryje, gali praeiti kelios minutės.

1 Įrenginius galima pridėti po vieną. Norėdami į savo namų tinklą įtraukti WLAN adapterį, vadovaukitės programos sąrankos vadovu („Add adapter“ (Pridėti adapterį)).

2 Norėdami įrenginyje įjungti buvimo ne namuose paskyrą:

 1. Pasirinkite įrenginį išmaniojo telefono programoje.
 2. Eikite į adapterio nustatymus (piktograma „Gear“ (Įranga) viršutiniame dešiniajame kampe).
 3. Pasirinkite „Out-of-home“ (Ne namuose).
 4. Įjunkite „Out-of-home“ (Ne namuose).

3 Jei išmaniojo telefono programa automatiškai neprašo nukopijuoti kito WLAN adapterio buvimo ne namuose paskyros duomenų, grįžkite į pradžios ekraną, atnaujinkite ir bandykite dar kartą.

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Reikia pagalbos?