Skip to main content

Kaip galiu iš naujo inicijuoti WLAN adapterio gamyklinius numatytuosius nustatymus?

Įspėjimas: gamyklinių WLAN adapterio nustatymų atstatymas išvalo visus nustatymus. Jums reikės nustatyti WLAN adapterį dar kartą, kad pritaikytumėte savo nuostatas.

Nustatymai, kurie yra atstatomi:

  • Namų tinklo ryšys (WLAN nustatymai)
  • Buvimo ne namuose paskyros informacija
  • Užrakto nuo vaikų kodas
  • Numatyti laikmačius (įskaitant valdymo reikalavimo funkcijos numatymą1)
  • Energijos sąnaudų duomenys1
  • Įrenginio pavadinimas ir piktograma

Gamyklinius nustatymus galite atstatyti vadovaudamiesi toliau pateikiamais nurodymais:

WLAN adapteryje:

  1. Vienu metu spauskite mygtukus „Setup“ (Sąranka) ir „Mode“ (Režimas), kol pradės mirksėti visi LED.
  2. Atleiskite abu mygtukus.
  3. Trumpai nuspauskite mygtuką „Setup“ (Sąranka): visi LED pradės greitai mirksėti.
  4. Palaukite, kol maitinimo LED pradės nepertraukiamai šviesti. Adapteris buvo sėkmingai atstatytas.

1 Tik jei įrenginys palaiko šią funkciją.

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Reikia pagalbos?