Skip to main content

Kaip sinchronizuoti „BRC1E Auto“ darbo režimą su „Daikin Residential Controller“ programėle ir su „Sky Air“ įrenginiu?

Skirta BRC1E

Kad būtų galima sinchronizuoti automatinio veikimo režimą su „Daikin Residential Controller“ programėle ir „Sky Air“ laidiniu nuotolinio valdymo pultu, atlikite šiuos veiksmus:

Sumontuokite ir prijunkite BRC1E53 (arba naujesnį) nuotolinio valdymo pultą prie „Sky Air“ vidaus įrenginio. Jei įrengiate BRC1H, žiūrėkite „Kaip sinchronizuoti „BRC1H Auto“ darbo režimą su „Daikin Residential Controller“ programėle ir su „Sky Air“ įrenginiu?“ DUK punktas.
Nuotolinio valdymo pulte nustatykite minimalią diferencialo reikšmės ribą į „None“ (nėra). Žiūrėkite tolesnius veiksmus, jei reikia daugiau informacijos.

Minimalios diferencialo reikšmės ribos nustatymas nuotolinio valdymo pultu

1. Paspauskite ir palaikykite atšaukimo mygtuką 4 sekundes arba ilgiau, kad įjungtumėte techninės priežiūros režimą.

Nuotolinio valdymo pulto atšaukimo mygtukas

2. Pasirinkite „Min Setpoint Differential“ (minimaliosios diferencialo ribos) meniu​.

Nuotolinio laidinio pulto ekrane paryškėja „Min Setpoint Differential“ (minimalioji diferencialo riba)

3. Pasirinkite nustatymą „None“ (nėra).

Nuotolinio laidinio pulto ekrane paryškėja „None“ (nėra)

Kad būtų galima sinchronizuoti kambario temperatūrą su „Daikin Residential Controller“ programėle ir „Sky Air“ laidiniu nuotoliniu pultu, sukonfigūruokite laidiniu nuotoliniu pultu lauko nustatymus:

  1. Išjunkite nuotolinio valdymo pulto termostatą, jei reikia daugiau informacijos, žiūrėkite toliau pateiktus veiksmus.
  2. Aktyvinkite vidaus įrenginio termostatą, jei reikia daugiau informacijos, žiūrėkite toliau pateiktus veiksmus.

Veiksmai nuotoliniu valdymo pultu

  1. Paspauskite ir palaikykite atšaukimo mygtuką 4 sekundes arba ilgiau, kad įjungtumėte techninės priežiūros režimą.

Nuotolinio valdymo pultas su paryškintais atšaukimo mygtukais

2. Pasirinkite meniu „Field Settings“ (lauko nustatymai).

Nuotolinio valdymo pultas su paryškintu „Field Settings“ (lauko nustatymai) meniu elementu.

3. Išjunkite nuotolinio valdymo pulto termostatą. Nustatykite „Mode“ (režimą) į 10 ir pakeiskite reikšmę „2-*“ į „2-02“.

Nuotolinio valdymo pultas su paryškintu užrašu „Mode 10“ (10 režimas)
Nuotolinio valdymo pultas su paryškintu užrašu „2-02“

4. Aktyvinkite vidinio įrenginio termostatą. Nustatykite „Mode“ (režimą) į „1c“ ir pakeiskite reikšmę „1-*“ į „1-01“.

Nuotolinio valdymo pultas su paryškintu režimu „1c“
Nuotolinio valdymo pultas su paryškintu užrašu „1-01“ per režimą „1c“

5. Norėdami išsaugoti pakeistą lauko nustatymą, paspauskite mygtuką „Menu/OK“ (meniu / OK). Norėdami patvirtinti, pasirinkite „Yes“ (taip).

Nuotolinio valdymo pultas su paryškintu užrašu „Yes“ (taip), kai išsaugote nustatymus

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Reikia pagalbos?