Skip to main content

Kaip sinchronizuoti „BRC1H Auto“ darbo režimą su „Daikin Residential Controller“ programėle ir su „Sky Air“ įrenginiu?

Skirta BRC1H

Kad būtų galima sinchronizuoti automatinio veikimo režimą su „Daikin Residential Controller“ programėle ir „Sky Air“ laidiniu nuotoliniu pultu, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Sumontuokite ir prijunkite BRC1H nuotolinio valdymo pultą prie „Sky Air“ vidaus įrenginio. Jei įrengiate BRC1E, žiūrėkite „Kaip sinchronizuoti „BRC1E Auto“ darbo režimą su „Daikin Residential Controller“ programėle ir su „Sky Air“ įrenginiu?“ DUK punktas.
  2. Programėlėje „Madoka Assistant“ nustatykite nustatomąją logiką į „Indoor unit“ (vidinis įrenginys).

Nustatomosios logikos keitimas „Madoka Assistant“ programėle

1. Atidarykite naujausią „Madoka Assistant“ programėlės versiją.
2. Įjunkite išplėstinius nustatymus:

1. Eikite į pagrindinį meniu.
2. Pasirinkite „About“ (apie). Atkreipkite dėmesį, kad nuo „Madoka Assistant“ 1.10 versijos „Advanced Settings“ (išplėstiniai nustatymai) prieinami per „App Settings“ (programėlių nustatymai), o ne per „About“ (apie).

„Madoka Assistant“ programėlės pagrindinis meniu

3. Pasirinkite „Advanced Settings“ (išplėstiniai nustatymai).

„Madoka Assistant“ programėlės „About“ (apie) rodinys

4. Perjunkite „Advanced Settings“ (išplėstinius nustatymus). Pasirodo įspėjamasis pranešimas.

„Madoka Assistant“ programėlės langas „Warning Advanced Settings“ (įspėjimų išplėstiniai nustatymai)

5. Paspauskite „I understand“ (suprantu). Dabar įjungtas išplėstinis režimas.

3. Eikite į „Unit settings“ (įrenginio nustatymai).

„Madoka Assistant“ programėlės langas „Unit Settings“ (įrenginio nustatymai)

4. Pasirinkite „Setpoint Logic“ (nustatomoji logika).

„Madoka Assistant“ programėlės langas „Setpoint Logic“ (nustatomoji logika)

5. Pasirinkite parinktį „indoor unit“ (vidinis įrenginys) ir paspauskite „Apply“ (taikyti)​.

Kad būtų galima sinchronizuoti kambario temperatūrą su „Daikin Residential Controller“ programėle ir „Sky Air“ laidiniu nuotoliniu pultu, sukonfigūruokite laidiniu nuotoliniu pultu lauko nustatymus arba per „Madoka Assistant“ programėlę, arba tiesiogiai per laidinį nuotolinį pultą. Žiūrėkite tolesnius veiksmus, jei reikia daugiau informacijos.

Lauko nustatymų konfigūravimas „Madoka Assistant“ programėle

1. Atidarykite naujausią „Madoka Assistant“ programėlės versiją.
2. Įjunkite išplėstinius nustatymus:
1. Eikite į pagrindinį meniu.
2. Pasirinkite „About“ (apie).

„Madoka Assistant“ programėlės „Home“ (pradžia) rodinys

3. Bakstelėkite „Application version“ (programėlės versija) 5 kartus, kad įjungtumėte diegimo režimą.

„Madoka Assistant“ programėlės „About“ (apie) rodinys

4. Nustatykite diegimo režimą į „Temporary“ (laikinas).

„Madoka Assistant“ programėlės diegimo režimas – laikinas

5. Grįžkite į pradžios rodinį ir pasirinkite nuotolinio valdymo pultą.
6. Eikite per nustatymų meniu į „Unit Settings“ (įrenginio nustatymai).

„Madoka Assistant“ programėlės rodinys „Unit Setting“ (įrenginio nustatymai)

7. Eikite į „Field settings“ (lauko nustatymai).

„Madoka Assistant“ programėlės rodinys „Field Settings“ (lauko nustatymai)

8. Pasirinkite elementą 02 per „Mode 10“ (10 režimas) ir nustatykite reikšmę 02.

„Madoka Assistant“ programėlės rodinys „Edit Field“ (redaguoti lauko) – 10 režimas, reikšmė 02

9. Pasirinkite elementą „01 Thermostat sensor“ (01 termostato jutiklis) per „Mode 1c“ (1c režimas) ir nustatykite reikšmę „01 - Indoor unit thermistor“ (01 – patalpų įrenginio termistorius).

„Madoka Assistant“ programėlės rodinys „Edit Field“ (redaguoti lauko) – 1c režimas, reikšmė 01

10. Viršutiniame dešiniajame kampe bakstelėkite „Apply“ (taikyti). Patvirtinkite dar kartą paspausdami patvirtinimo iššokančiame lange „Apply“ (taikyti).

„Madoka Assistant“ programėlės iššokantis langas „Apply Setting“ (taikyti nustatymą)

11. Pasirinkite „Apply to remote controller“ (taikyti nuotolinio valdymo pultui).

„Madoka Assistant“ programėlės punktas „Apply Remote Controller“ (taikyti nuotolinio valdymo pultą)

12. Patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pultas yra iš naujo paleidžiamas. Nauji nustatymai yra pritaikomi, kai nuotolinio valdymo pultas bus paleistas iš naujo.

„Madoka Assistant“ programėlės punktas „Restarting Controller“ (iš naujo paleisti nuotolinio valdymo pultą)

Lauko nustatymų konfigūravimas laidiniu nuotolinio valdymo pultu


Atkreipkite dėmesį, kad jums nereikia konfigūruoti lauko nustatymų laidiniu nuotolinio valdymo pultu, jei jau sukonfigūravote juos programėle „Madoka Assistant“ (žr. aukščiau).

1. Paspauskite vidurinį mygtuką (apskritimą) ir laikykite jį paspaustą, kol pasirodys informacinis ekranas

Laidinio nuotolinio valdymo pulto vidurinysis mygtukas (apskritimas)

2. Vienu metu paspauskite kairįjį mygtuką (minusą) ir vidurinįjį mygtuką (apskritimą) ir laikykite juos paspaustus, kol įjungsite diegimo meniu.

Laidinis nuotolinio valdymo pulto kairysis ir vidurinysis mygtukas

3. Eikite į lauko nustatymų meniu, skirtą patalpų įrenginiui. Meniu piktograma atvaizduojama kaip dokumentas su prieš jį esančių veržliarakčiu.

Laidinio nuotolinio valdymo pulto lauko nustatymų dokumento veržliaraktis

4. Pasirinkite 10 režimą ir patvirtinkite pasirinkimą.

Laidinio nuotolinio valdymo pulto 10 režimo patvirtinimas

5. Pakeiskite nustatymą (SW) į 02 ir nustatykite reikšmę 02.

Laidinis nuotolinio valdymo pultas – SW į 02

6. Patvirtinkite savo pasirinkimą.

Laidinio nuotolinio valdymo pulto SW į 02 patvirtinimas

7. Pasirinkite 1c režimą ir patvirtinkite pasirinkimą.

Laidinio nuotolinio valdymo pulto 1c režimas ir patvirtinimas

8. Pakeiskite nustatymą (SW) į 01 ir nustatykite reikšmę 01. Patvirtinkite savo pasirinkimą.

Laidinio nuotolinio valdymo pulto SW į 01 patvirtinimas

9. Pasirinkite X per lauko nustatymų meniu, jei norite grįžti į ankstesnį meniu.

Laidiniu nuotolinio valdymo pultu pasirinkite X

10. Eikite per diegimo meniu ir pasirinkite rodyklės piktogramą, kad iš naujo paleistumėte laidinį nuotolinio valdymo pultą ir pritaikytumėte naujus nustatymus.

Nuotolinio valdymo pulto rodyklės piktograma, skirta paleisti iš naujo

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Reikia pagalbos?