Skip to main content

Užmiršau užrakto nuo vaikų veiksmų kodą. Kaip galiu vėl inicijuoti adapterį?

Norint pašalinti užrakto nuo vaikų veiksmų kodą, jums reikės atstatyti WLAN adapterio gamyklinius nustatymus .

Dėmesio: WLAN adapterio gamyklinių nustatymų atstatymas taip pat panaikina visus nustatymus. Jums reikės vėl atlikti WLAN adapterio sąranką, kad pritaikytumėte savo pasirinkimus.

Atstatomi nustatymai:

  • Namų tinklo ryšys (WLAN nustatymai)
  • Buvimo ne namuose paskyros informacija
  • Užrakto nuo vaikų veiksmų kodas
  • Laikmačių planas (įskaitant valdymo pareikalavimo plano funkciją 1)
  • Energijos sąnaudos duomenys1
  • Įrenginio pavadinimas ir piktograma


Adapterio gamyklinius nustatymus galite atstatyti vadovaudamiesi šiais nurodymais:

WLAN adapteryje:

  1. Paspauskite mygtukus „Setup“ (Sąranka) ir „Mode“ (Režimas) iš karto tuo pačiu metu, kol sublyksės visi LED.
  2. Atleiskite mygtukus.
  3. Trumpam paspauskite mygtuką „Setup“ (Sąranka): visi LED pradės greitai mirksėti.
  4. Palaukite, kol maitinimo LED ims pastoviai degti. Adapteris sėkmingai atstatytas.

Atlikę anksčiau aprašytą procedūrą, galite vėl per išmanųjį telefoną prieiti WLAN adapterio nustatymus ir nustatyti naują užrakto nuo vaikų veiksmų kodą.

1 Tik jei įrenginys palaiko šią funkciją

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Reikia pagalbos?