Skip to main content

Ant mano prietaiso etiketės yra šiukšliadėžės simbolis. Ką tai reiškia?

Jūsų produktas pažymėtas šiuo simboliu. Šis simbolis reiškia, kad elektriniai ir elektroniniai produktai neturėtų būti maišomi su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis.

Nebandykite išardyti sistemos patys: produktą ir kitas dalis pagal taikomus vietinius ir nacionalinius įstatymus turi išmontuoti kvalifikuotas montuotojas.

Produktą ir jo atliekas reikia nugabenti į specializuotą perdirbimo vietą, kur jie bus pakartotinai panaudoti, perdirbti ir atgaminti.

Tinkamai išmesdami padėsite apsisaugoti nuo galimai neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos susisiekite su montuotoju arba atitinkama vietine valdžios institucija.

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Reikia pagalbos?