Skip to main content

What is seasonal efficiency (SCOP and SEER)

Sezoninis efektyvumas

Sezoninis efektyvumas yra naujas būdas išmatuoti tikrą šildymo ir vėsinimo technologijos energijos naudojimo efektyvumą per visus metus. Šis naujas matavimas parodo realistiškesnį energijos naudojimo efektyvumo ir sistemos poveikio aplinkai vaizdą.

Naujasis energijos naudojimo efektyvumo įvertinimo būdas paremtas ES su energija susijusių produktų (ErP) direktyva (Ekologinio projektavimo direktyva), kuri nurodo minimalius ekologinio projektavimo reikalavimus, kuriuos gamintojai turi įdiegti savo energiją naudojančiuose produktuose.

Sezoninis efektyvumas reikalauja naujos įvertinimo sistemos šildymo ir vėsinimo produktams, kurią turi naudoti visi gamintojai. Tai yra:

  • Sezoninio energijos naudojimo efektyvumo santykio (SEER) vertė vėsinant
  • Sezoninio efektyvumo koeficiento (SCOP) vertė šildant

Nauji sezoniniai įvertinimai

Nauji sezoniniai įvertinimai atspindi tikrą šilumos siurblio energijos sunaudojimą, pagal energijos naudojimo efektyvumą per visus metus. SEER ir SCOP matuoja metines energijos sąnaudas ir efektyvumą įprastai jį naudojant diena po dienos. Kad įprasto energijos naudojimo efektyvumo rodmuo per visą šildymo ar vėsinimo sezoną būtų aiškus ir patikimas, matuojant ilgesnį laikotarpį, įskaičiuojami temperatūros svyravimai ir parengties laikotarpiai.

„Daikin“ produktai atitinka ErP standartus, nes sukurti siekiant sezoninio efektyvumo. „Daikin“ turi platų oro kondicionavimo produktų, pritaikytų naujiems sezoninio efektyvumo įvertinimams, asortimentą.

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Reikia pagalbos?