Skip to main content

Kas yra garso slėgis / garso galia?

Garso slėgio lygis (Lp)

Garso energijos, kurią skleidžia triukšmo šaltinis, matas, išreikštas decibelais arba dBA

Garso galios lygis (Lw)

Anksčiau nurodytas matas, kai matuojama iš anksto nustatytomis sąlygomis
Garso galios lygis nepriklauso nuo:

  • įrangos vietos
  • aplinkos sąlygų ir
  • atstumo nuo matavimo taško

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Reikia pagalbos?