Skip to main content

Kokius garintuvo slėgio reguliatorius (EPRs) galima naudoti su R410A?

Šaldymui naudojamas EPR įrenginys turi atitikti šiuos reikalavimus.

  1. PS ≥ 25 bar
  2. Nereikia apėjimo linijos, skirtos alyvos atgavimo sistemai
  3. Galima naudoti EPR, kai prijungiama prie tokių 100 % šaldiklių / garintuvų kaip, pavyzdžiui, skirtų apsaugoti prekes nuo „žiemos“ funkcijos
  4. Mažiausias galios koeficientas yra 50 %
  5. Kai naudojamas EPR įrenginys, bendra sistemos apkrova visada turi būti bent 2 kW
  6. Nėra jokių apribojimų, kiek naudojama EPR įrenginių

Kai vienam projektui naudojami keli ZEAS įrenginiai, sugrupuokite visus šaldiklius arba garintuvus pagal tas pačias reikalaujamas garinimo temperatūras tam pačiam „Zeas“ įrenginiui. Taip optimizuojamas šaldymo sistemos veiksmingumas.

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Reikia pagalbos?