Duomenų privatumo nuostatos

Duomenų privatumo nuostatos

Pateikiame jums tolesnę informaciją pagal 1992 m. gruodžio 8 d. Belgijos privatumo aktą ir įgyvendinimo nutarimus.

Asmeninius duomenis, kuriuos jūs pateikiate šio svetainėje, kaip duomenų valdytoja naudoja „Daikin Europe N. V.“, turinti įregistruotą atstovybę adresu Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, registruotą Ostendės įmonių registre (RPR) įmonės kodu 412.120.336.

Jūsų šalies juridinis subjektas „Daikin“ yra kaip nurodyta toliau duomenų valdytojas, apdorojantis jūsų asmeninius duomenis, gautus paprašius papildomos informacijos.

Kai pildote darbo paraiškas, juridinis subjektas „Daikin“, su kuriuo jūsų anketa susijusi, yra kaip toliau nurodyta duomenų valdytojas, apdorojantis jūsų asmeninius duomenis.

Kokios informacijos mes prašome ir kokiais tikslais?

Mūsų svetainės naudojimas

Jums apsilankius vienoje iš mūsų svetainių, mes galime palikti tam tikrą informaciją jūsų kompiuteryje slapukų pavidalu; tai leis mums automatiškai jus atpažinti, kai lankysitės kitą kartą. Slapukai gali mums padėti įvairiausiais būdais. Pavyzdžiui, jie gali leisti mums svetainę pritaikyti taip, kad geriau atitiktų jūsų poreikius arba saugotų jūsų slaptažodį, kad jums nereikėtų jo kiekvieną kartą įvedinėti iš naujo.

Daugiau informacijos apie tikslus, kuriais mes naudojame slapukus, ir jūsų parinktis, nurodančias, kuriuos slapukus galima mums naudoti arba nuskaityti, rasite mūsų įspėjime dėl slapukų.

Pranešimas apie nuostatų nesilaikymą

Kai turėsite klausimų, problemų arba norite pranešti apie galimus pažeidimus, susijusius su mūsų įmonės praktika, jie bus persiunčiami tiesiai į „Daikin Europe N. V.“ vidaus audito padalinį. Kad būtų galima tinkamai įvertinti ir jums atsakyti, būtina nurodyti savo vardą ir pavardę, šalį ir el. pašto adresą. Kai tokia informacija nepateikiama, jūsų užklausa bus pripažinta nepriimtina.

Pranešti naudojant šią anketą apie galimus pažeidimus.

Dėl karjeros

Kai pateikiate paraišką dėl vienos iš esamų laisvų darbo vietų arba dėl esamų įdarbinimo schemų, arba kai išsiunčiate spontaniškai, mums reikės žinoti jūsų vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis, kad būtų galima prireikus su jumis tiesiogiai susisiekti ir aptarti jūsų paraišką.

Jei norėtumėte, kad „Daikin“ svarstytų, ar esate tinkamas laisvai darbo vietai užimti, gali prireikti atsiųsti gyvenimo aprašymą, kad būtų galima įvertinti jūsų akademinių ir profesinių pasiekimų bei patirties tinkamumą eiti pareigas.

Prašymai pateikti daugiau informacijos

Kai susisieksite su mumis prašydami informacijos, mes galime paprašyti jūsų nurodyti vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis. Jūs taip pat galite mums pateikti konkrečią informaciją, susijusią su jūsų prašymu. Ši informacija būtina, kad galėtume nustatyti, kas iš mūsų personalo ar platintojų geriausiai galėtų patenkinti jūsų prašymą, taip pat kad galėtume su jumis susisiekti ir pateikti būtiną informaciją arba patarti.

Ar informacija bus atskleista trečiosioms šalims?

Mūsų svetainės naudojimas

  • „Daikin Europe N. V.“ gali perduoti anoniminę informaciją, surinktą naudojant pirmosios šalies analitinius slapukus (šiuo atveju – „Google Analytics“), filialui, platintojui ar kitoms trečiosioms šalims, kad naudojimasis mūsų svetaine galėtų tapti geresnis.

Pranešimas apie nuostatų nesilaikymą

  • Jokie jūsų asmeniniai duomenys ar konfidenciali informacija nebus atskleista trečiosioms šalims.
  • „Daikin Europe N. V.“ jūsų asmeninius duomenis arba konfidencialią informaciją persiųs tik atitinkamam filialui, kai tinkamai įvertinus nustatoma, kad tai būtina norint jums atsakyti.

Pranešti naudojant šią anketą apie galimus pažeidimus.

Dėl karjeros

  • Jūsų asmeniniai duomenys gali būti persiųsti trečiosioms šalims, kurioms paskiria juridinis subjektas „Daikin“ ir su kuriomis jūsų paraiška susijusi, kad būtų galima papildomai apdoroti (pvz., įdarbinimo duomenų bazės priežiūrai ar papildomam vertinimui).

Prašymai pateikti daugiau informacijos

  • Kadangi „Daikin“ dirba visame pasaulyje, „Daikin Europe N. V.“ arba jos filialas jūsų šalyje gali jūsų pateiktą informaciją perduoti platintojui arba „Daikin“ grupės įmonei, kuri gali būti įsikūrusi ne Europos Sąjungoje, įskaitant šalis, kurios neteikia atitinkamo lygio apsaugos, tokias kaip JAV, kad jūsų prašymas būtų tinkamai nagrinėjamas. Dėsime visas pastangas, kad apsaugotume jūsų duomenis tokių persiuntimų metu.

Papildoma informacija

Jūs turėsite prieigą prie savo asmeninių duomenų ir galėsite juos taisyti (atnaujinti, keisti arba apriboti) tiesiog bet kuriuo metu nusiuntę prašymą:

Tada mes jums atgal išsiųsime visus apie jus surinktus asmeninius duomenis atgal, o jūs galėsite juos atnaujinti arba pakeisti ir vėl atsiųsti mums. Be to, jūs galite bet kuriuo metu tiesiog pateikę prašymą paprieštarauti be jokio užmokesčio, kad jūsų asmeniniai duomenys toliau nebūtų apdorojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išsiųsdami prašymą aukščiau išvardytais el. pašto adresais.

Jei jums reikalinga bet kokia papildoma su „Daikin“ duomenų privatumo nuostatomis susijusi informacija arba turite kitų klausimų nei jau minėtieji, susisiekite su mumis (skirta teisės padaliniui):

Siųsti el. laišką naudojant šią anketą.

Faksas: +32 59 55 88 99

Paštas: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurios „Daikin“. nepriklauso ir kurių ji neprižiūri. Turite žinoti, kad „Daikin“ neatsako už tokių svetainių privatumo praktiką ir kad šios duomenų privatumo nuostatos taikomos tik duomenims, surinktiems šioje svetainėje.

1.3 versija, 2013 m. gegužė